Dzelzceļa sliežu un būvju tehniskā apkope, konsultācijas

  • Dzelzceļa sliežu pievedceļu un būvju tehniskā apkope;
  • Dzelzceļa sliežu apskate un pārskatu sagatavošana;
  • Būvju tehniskās apskates žurnālu un pasu sagatavošana un aizpildīšana;
  • Būvniecības un remonta darbu organizācija un vadība;
  • Vispusīga tehniskā konsultācija.
Partneri
Peržiūrai būtinas Flash Player 9