Kvalitātes, vides aizsardzības un darba drošības politika

SIA „Skinest Latvija” ir vadošais ritošā sastāva un kravas vagonu rezerves daļu piegādātājs Latvijas tirgū. Mēs nodrošinām kvalitatīvas produkcijas savlaicīgu piegādi mūsu klientiem – privātām un valsts kompānijām, kurām ir ritošais sastāvs. Mēs augstu vērtējam ilgtermiņa sadarbību gan ar klientiem, gan ar piegādātājiem. Mūsu uzdevums ir kļūt par Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas ražotāju dīleriem Latvijas tirgū.

SIA „Skinest Latvija” ir stabila darbavieta, kura no saviem darbiniekiem pieprasa profesionālismu un pilnīgu informācijas apmaiņu.

Mēs apņemamies nepārtraukti pilnveidot savas darbības efektivitāti, darbojoties pilnīgā atbilstībā nozares normatīviem, vienlaicīgi cenšoties sasniegt augstu klientu apmierinātības līmeni.

Vides aizsardzība un darba drošības garantēšana ir mūsu menedžmenta sistēmas būtiska sastāvdaļa un nodrošina klientu, darbinieku un sabiedrības prasību atbilstību.

Menedžmenta sistēmas mērķis ir veicināt vides piesārņojuma novēršanu, novērst nelaimes gadījumus un arodslimības darba vietās.

Ņemot vērā klientu vajadzības, mēs tiecamies sniegt pakalpojumus, kas ir pievilcīgi mūsu klientiem ar to cenu un kvalitāti. Stimulējot mūsu augsti kvalificētu speciālistu darbu, ieviešot jaunākās tehnoloģijas, sistemātiski attīstot sabiedrības darbību, mēs ceram sasniegt nospraustos mērķus:

  • Mēs sistemātiski atlasām informāciju par klientu vajadzībām, analizējam un iesakām jaunus piedāvājumus pakalpojumiem un precēm ar jaunāko tehnoloģiju pielietošanu;
  • Mēs nodrošinām optimālu cenas, kvalitātes un savlaicīgas piegādes attiecību;
  • Mēs uzturam labas partnerattiecības ar pašreizējiem rezerves daļu un materiālu piegādātājiem (ražotājiem). Lai klientam nodrošinātu kvalitatīvas preces un pakalpojumus, mēs pastāvīgi atrodamies jaunu piegādātāju meklējumos;
  • Mēs nepārtraukti meklējam jaunumus un piedāvājam tos tirgū. Esam pārliecināti, ka jaunumi sniedz mūsu klientiem augstas ražīguma un kvalitātes garantijas;.
  • Mūsu darbinieki ir galvenais kvalitātes nodrošināšanas faktors. Uzņēmums rūpējas par viņu pilnveidošanu, profesionālo zināšanu padziļināšanu un kvalifikācijas celšanu.

Īstenojot savas tiesības un pienākumus, darbadevējam un darbiniekam jāievēro Latvijas Republikas likumdošana, iekšējās darba kārtības noteikumi, saprātīguma, taisnīguma un godīguma princips.

Partneri
Peržiūrai būtinas Flash Player 9